АЛСЫН ХАРАА

Итгэлийг эрхэмлэн, туршлагаар манлайлсан, тогтвортой үйл ажиллагаатай Банк Бус Санхүүгийн Тэргүүлэгч Компани болно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ХАМТДАА хөгжиж – ИРЭЭДҮЙД тэмүүлсэн
Нийгмийн ХАРИУЦЛАГАТАЙХАМТ ОЛОН байна.

БИДНИЙ ТУХАЙ

ХҮНИЙ НӨӨЦ

  • Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим /МҮХАҮТ/-ын ГОУЛД гишүүн
  • Монголын татварын албаны шилдэг татвар төлөгч байгууллага 
  • Нийслэлийн шилдэг аж ахуйн нэгж байгууллага
  • Нийслэлийн татварын газрын шилдэг татвар төлөгч байгууллага
  • Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар /НДЕГ/-ын нийгмийн хөгжлийг дэмжигч тэргүүний байгууллага
  • Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар /НДЕГ/-ын нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэгч байгууллага
  • Дүүргийн шилдэг аж ахуйн нэгж байгууллага