АЛСЫН ХАРАА

Итгэлийг эрхэмлэн, туршлагаар манлайлсан, тогтвортой үйл ажиллагаатай Банк Бус Санхүүгийн Тэргүүлэгч Компани болно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ХАМТДАА хөгжиж – ИРЭЭДҮЙД тэмүүлсэн
Нийгмийн ХАРИУЦЛАГАТАЙХАМТ ОЛОН байна.

  • Боловсрол, эрүүл мэнд, соёл урлаг, спортын салбар, нийгмийн хэв журам сахиулах, онцгой байдлын албаны үйл ажиллагааг дэмжих, байгаль орчныг хамгаалах үйлсэд түлхүү анхаарч санхүүгийн дэмжлэг, туслалцаа тогтмол үзүүлдэг. 
  • Нийслэлийн дүүрэг, хороодын нийгмийн халамжийн хэлтсүүдтэй хамтран ахмад настан болон хүүхэд багачуудын хөгжлийг дэмжих төсөл, хөтөлбөрүүдэд тогтмол оролцож, идэвхтэй хамтран ажилладаг.
  • НачинЗаанчууд БИД хамт олноороо Хандлагаа Өөрчилье аянд нэгдэж Богдхан уулын 2 га талбайг ойжуулах ажилд 200 суулгацыг амжилттай суулгасан.
  • Нийгэмдээ эерэг хандлагыг түгээж “Амьдрал бэлэглэе” цус хандивлах аянд жил бүр нэгддэг билээ.